Recent

'Verwelkte rode en witte tulp'

Olieverf op doek

100x100x4, kanten ook beschilderd

 

 

 

'Wilting tulips, red and white'

Oil on canvas

100x100x4cm, sides also painted

 

 

 

 

'Herfstbladeren'

Olieverf op doek, 100x100x4cm

De zijkanten zijn ook beschilderd

 

 

 

 

'Autumn Leaves'
Oil on canvas, 100x100x4cm
The sides are also painted

 

 

'Klimhortensia' (Hydrangea anomala petiolaris)

Olieverf op doek, 100x100x4cm

De zijkanten zijn ook beschilderd

 

 

 

 

'Climbing Hydrangea' (Hydrangea anomala petiolaris)
Oil on canvas, 100x100x4cm
The sides are also painted

 

 

'Oost Indische kers' (Tropaeolum majus)

De bloem is a-symetrisch en er is de schijngestalte van een insect in te zien.

olieverf op doek, 100x100x4cm

de zijden zijn ook beschilderd

 

 

 

 

'East Indian Cherry' (Tropaeolum majus) 
The flower is a-symetrical and the shape of an insect can be seen in it.
oil on canvas, 100x100x4cm
the sides are also painted

 

'Schoonheid uit verval'

Zaaddoos van lampionplant

olie op doek, 100x100x4cm

(zijden meegeschilderd) 

 

 

 

 

'Beauty from decay'
Seed box of lampoon plant
oil on canvas, 100x100x4cm
(sides painted along)