Recent

'Verwelkte gele tulp'

Olieverf op doek

100x100x4, kanten ook beschilderd

 

 

 

'Wilting yellow tulip'

Oil on canvas

100x100x4cm, sides also painted

 

'Verwelkte rode tulpen'

Olieverf op doek

100x100x4, kanten ook beschilderd

 

 

 

'Wilting red tulips'

Oil on canvas

100x100x4cm, sides also painted

 

'Verwelkte rode en witte tulp'

Olieverf op doek

100x100x4, kanten ook beschilderd

 

 

 

'Wilting tulips, red and white'

Oil on canvas

100x100x4cm, sides also painted

 

 

 

 

'Herfstbladeren'

Olieverf op doek, 100x100x4cm

De zijkanten zijn ook beschilderd

 

 

 

 

'Autumn Leaves'
Oil on canvas, 100x100x4cm
The sides are also painted

 

 

'Klimhortensia' (Hydrangea anomala petiolaris)

Olieverf op doek, 100x100x4cm

De zijkanten zijn ook beschilderd

 

 

 

 

'Climbing Hydrangea' (Hydrangea anomala petiolaris)
Oil on canvas, 100x100x4cm
The sides are also painted

 

 

'Oost Indische kers' (Tropaeolum majus)

De bloem is a-symetrisch en er is de schijngestalte van een insect in te zien.

olieverf op doek, 100x100x4cm

de zijden zijn ook beschilderd

 

 

 

 

'East Indian Cherry' (Tropaeolum majus) 
The flower is a-symetrical and the shape of an insect can be seen in it.
oil on canvas, 100x100x4cm
the sides are also painted

 

'Lampionplant' (Physalis)

Olieverf op doek

100x100x4cm, de zijden zijn ook beschilderd

 

 

 

'Lampoon plant' (Physalis)
Oil on canvas
100x100x4cm, the sides are ook painted 

 

'Schoonheid uit verval'

Zaaddoos van lampionplant

olie op doek, 100x100x4cm

(zijden meegeschilderd) 

 

 

 

 

'Beauty from decay'
Seed box of lampoon plant
oil on canvas, 100x100x4cm
(sides painted along) 

 

Dokwerken omstreeks 1920

De hoge heren dragen hoeden, het werkvolk petten.

Ook de houding zegt veel.

Olie op paneel, 26x38,5cm

€ 70

Working on the docks around 1920

The senior gentlemen wear hats, the workmen wear caps.

The posture also says a lot.

Oil on panel, 26x38,5cm

 € 70

Boes, de oude kat van mijn dochter.

Stram en mager schuifelt ze door huis en tuin. Ze weet dat haar einde nadert, in haar ogen zie je de berusting.

Olie op paneel, ca. 30x40cm

Privébezit.

 

 

 

Boes, my daughter's old cat.

Stiff and skinny, she shuffles through the house. She knows her end is near; in her eyes you see resignation.

Oil on panel, approx. 30x40cm

Private property.

Fregatvogel

Olie op paneel, 60x30

€ 95

 

 

 

Frigatebird

Oil on panel, 60x30cm

€ 95

'Molenkolk'

Olieverf op paneel, 90x60cm

Vlakbij mijn huis staat een oude watermolen, die o.a. door Vincent van Gogh is geschilderd. 

Mijn belangstelling ging uit naar het woelige water van de molenkolk.

'MILLPOND'

Oil on panel, 90x60cm
Near my house is an old water mill, which was painted by Vincent van Gogh and others.
My interest was in the turbulent water of the millpond.

'Dooi'

Olieverf op paneel, 60x90cm

 

Vannacht was de vijver dichtgevroren maar nu dooit het weer.

Half ijs, half water...

 

 

 

'Thaw' 

Oil on panel, 60x90cm

 

Last night the pond had frozen up, but now it thaws again.
Half ice, half water ...

'Spiegelingen'

Olieverf op paneel, 60x90cm

 

Een zuchtje wind breekt het spiegelgladde wateroppervlak van de vijver. 

 

 

 

'Reflections'

Oil on panel, 60x90cm

 

A breath of wind breaks the mirror-smooth water surface of the pond.